Aktualizováno 20.prosince 2007
 
English version [English version]
 
Správce stránek DIS MEDIA
VÝZKUMNÁ ČINNOST 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
V roce 2001

15. Socioklub realizoval grantovou studii v rámci podpory vědy a výzkumu MPSV "Analýza sociálně ekonomické situace osob se zdravotním postižením a návrhy na další postup". Dokončená práce přinesla na více než 650 stranách významné informace o situaci v této oblasti a zásadní návrhy na změnu politiky státu v této oblasti. Významnou součástí práce byla i analýza mezinárodních dokumentů a jejich reflexe do českého prostředí. Šlo o rozsáhlý projekt, který přinesl návrhy na základě analýzy dosavadního vývoje a současného stavu a také s ohledem na stav a zejména vývoj politiky členských států EU v této oblasti. Odborným řešitelem projektu byl Doc. ing. Vojtěch Krebs, CSc., vedoucí Katedry sociální politiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

16. V závěru roku 2001 realizoval Socioklub "Výzkum problematiky tzv. holobytů ve vztahu k romské minoritě" pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Meziresortní komisi pro záležitosti romské komunity (k problematice vytváření romských enkláv a ghett). Celý výzkum byl předložen vládě České republiky v rámci v dokumentu, který obsahoval návrhy na novu koncepci přístupu k řešení romské problematiky. Výstupem zakázky bylo také vydání publikace "Romové ve městě".
 

SOCIOKLUB - SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY
Na Moráni 4, 120 00 Praha 2, office@socioklub.cz, tel. 602 365 612