Aktualizováno 20.prosince 2007
 
English version [English version]
 
Správce stránek DIS MEDIA
VÝZKUMNÁ ČINNOST 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
v roce 1998

5. Grantová studie "Problémy soužití romské minority a majoritní populace v kontextu sociální politiky"
Studie byla realizována v průběhu roku 1998 a přinesla závažné informace, analýzy a návrhy ke koncipování sociální politiky v této oblasti. Jde o nejrozsáhlejší českou i evropskou a svým rozsahem a syntetickým přístupem unikátní práci na toto téma shrnující politiku státu a charakterizující vývoj od v této oblasti od roku 1945 do roku 1998 a podávající dosud nejsouhrnnější informace a rozsáhlý přehled literatury. Výzkumná práce Socioklubu o Romech je citována jako zdroj informací v oficielním dokumentu Council of Europe - European Commision against Racism and Intolerace. CRI(2000)4. Výzkum byl s podporou EU-PHARE publikován pod názvem "Romové v České republice".

6. Grantová studie "Státní sociální podpora po roce 2000"
Studie byla zpracovávána SOCIOKLUBEM v konsorciu s Vysokou školou ekonomickou v Praze a firmou IBM Česká republika. Studie byla proponována na období 1,5 roku (1998 -1999) a přinesla podklady a podněty pro rozvoj tohoto dávkového systému po roce 2000 a to jak co do vymezení státem intervenovaných sociálních situací, tak s ohledem na potřebu rozvoje regionálního prvku v tomto systému, napojení systému sociální pomoci a dávek pro zdravotně postižené a pro zdokonalení celého systému.
 

SOCIOKLUB - SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY
Na Moráni 4, 120 00 Praha 2, office@socioklub.cz, tel. 602 365 612