Aktualizováno 20.prosince 2007
 
English version [English version]
 
Správce stránek DIS MEDIA
Romská studia
ANALÝZA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ SITUACE ROMSKÉ POPULACE
V ČESKÉ REPUBLICE S NÁVRHY NA OPATŘENÍ
 
PŘÍLOHA K ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVĚ O PROJEKTU VÝZKUMU A VÝVOJE
Č. HS91/02 (SMLOUVA Č. GK MPSV-01-82/02)
Praha 30. listopadu 2003
<celý dokument v MS WORD ke stažení>

Obsah

 • Závěry a doporučení
  Hana Frištenská, Petr Víšek

 • Analýza faktorů, ovlivňujících společenskou integraci Romů v ČR
  Hana Frištenská

 • Úvodní hypotézy k přípravě výzkumu o situaci a vývoji postavení romské minority v Česku
  Petr Víšek

 • Možnosti statistiky a demografie při studiu romské populace na příkladu evropských zemí a České republiky
  Květa Kalibová

 • Specifické rysy demografické reprodukce romské populace a její podmíněnosti
  Květa Kalibová

 • Plodnost nezletilých a nemanželská plodnost v regionálním pohledu
  Květa Kalibová

 • Analýza dotazníkového šetření mezi úspěšnými Romy
  Jadwiga Šanderová

 • Vyhodnocení hloubkových rozhovorů s úspěšnými Romy
  Kazimír Večerka

 • Sociálně-mobilitní faktory a romská komunita v České republice
  Renata Weinerová

 • Průběžná zpráva z výzkumu rodinných anamnéz
  Ivan Vodochodský a Petra Klvačová

 • Tradiční a noví klienti aneb co vyprávějí rodinné kazuistiky?
  Ivan Vodochodský, Petra Klvačová

 • Romové a majorita v České republice 2000 – 2001 očima tištěných médií
  Irena Kašparová

 • Determinanty zdraví romské populace v České republice
  Libuše Nesvadbová

 • Mikrofinance a snižování chudoby Nouzový sociální fond
  Bajgerová E., Hacaperková. D., Vzájemné soužití o.s., UNHCR

 • Romská komunita ve městě – názory Romů
  STEM

 • Srovnávací studie o vývoji sociální situace rodin v Matiční ulici v městské části Neštěmice v Ústí nad Labem
  Národní centrum sociálních studií,o.p.s.

 • Poznámky k integraci a soužití s romskou komunitou v lokálním prostředí
  Zdeněk Uherek

 • Sociální vzestup a romské migrace
  Zdeněk Uherek

 • Studenti romistiky na praxi v Bystranech
  Milena Hübschmannová

 • Programy pro Romy
  STEM

 • Programy romské asistence
  Ivan Fiala

 • Dobré zkušenosti z realizace projektů zaměřených na zlepšení situace Romů v České republice
  Jitka Gjuričová

 • Sociální služby v prostředí romské minority: problém etnicity poskytovatele
  Štěpán Moravec

 • Program „nulové tolerance“ v českých městech
  Petr Víšek

 • Obce a jejich romské komunity
  Hana Frištenská

 • Romové, nacionalismus a rozvojové programy
  Karel A. Novák

 • Kultura romských osad
  Marek Jakoubek

 • Romské tradice a jejich konfrontace se současností
  Viktor Sekyt

 • Romové, Evropa a mezinárodní instituce
  Roman Krištof

<celý dokument v MS WORD ke stažení>
SOCIOKLUB - SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY
Na Moráni 4, 120 00 Praha 2, office@socioklub.cz, tel. 602 365 612